Thời gian Đăng Kí chỉ còn

00
00
00
00

Giây

Phút

Giờ

Số Chuẩn Phí Sau

Đăng Kí Tại Đây

 Giá Chỉ Từ
2 Triệu

qUY địNH cHƠI sỐ vÀ lẤY sỐ cỦA xOSOMIENBAC.WIN

pHÁT tÀI pHÁT lỘC

Tìm Hiếu Các Dàn Số Phí Sau !!!!

Số chuẩn phí sau chỉ áp dụng với người đã đăng kí hồ sơ !

Kết Bạn ZaLo Với Chúng Tôi Để Nhận Số Phí Sau Giờ Quay Mỗi Ngày !!!

0815910230

Chốt Số Trúng Mới Thu Tiền, Không Bao Giờ lấy Phí Trước !!

Tỉ Lệ Các Dàn Đều Không Phải 100% , Tỉ Lệ Soi Cầu Chỉ Đặt Đến 80 Đến 90% !!

Khách Hàng Đã Nhận Số Thì Đánh Hay ko Sau Giờ Quay Vẫn Thu Tiền !! (Trúng)

Các dàn xsmb phí sau

Thống Kê 7 Ngày Gần Nhất

30/07/2021|Chốt Lô: 47|Trượt Siêu Lô
29/07/2021|Chốt Lô: 06|Ăn Siêu Lô 06
28/07/2021|Chốt Lô: 66|Ăn Siêu Lô 66
27/07/2021|Chốt Lô: 35|Ăn Siêu Lô 35
26/07/2021|Chốt Lô : 34|Trượt Siêu Lô
25/07/2021|Chốt Lô: 25|Ăn Siêu Lô 25
24/07/2021|Chốt Lô : 65|Trượt Siêu Lô

Xổ Số Miền Bắc. Win

Đăng Kí Lấy Số Ngay

Kết Bạn Zalo Đăng Kí: 0815910230

30/07/2021 |Chốt Lô: 08|Trượt Bạch Thủ Lô
29/07/2021 |Chốt Lô: 33|Ăn Bạch Thủ 33
28/07/2021 |Chốt Lô: 99|Ăn Bạch Thủ 99
27/07/2021 |Chốt Lô: 53|Ăn Bạch Thủ 53
26/07/2021 |Chốt Lô: 43| Trượt Bạch Thủ Lô
25/07/2021 |Chốt Lô: 14|Ăn Bạch Thủ 14
24/07/2021 |Chốt Lô: 54| Trượt Bạch Thủ Lô

Xổ Số Miền Bắc. Win

Đăng Kí Lấy Số Ngay

Kết Bạn Zalo Đăng Kí: 0815910230

Thống Kê 7 Ngày Gần Nhất

30/07/2021|Chốt Lô: 43 34|Ăn Lô 43
29/07/2021 | Báo Số : 48 49| Trượt Lô
28/07/2021|Chốt Lô: 17 71|Ăn Lô 71
27/07/2021|Chốt Lô: 25 52|Ăn Lô 25
26/07/2021 | Báo Số : 34 43| Trượt Lô
25/07/2021|Chốt Lô:34 43|Ăn Lô 34
24/07/2021|Chốt Lô: 65 56| Trượt Lô

Xổ Số Miền Bắc. Win

Đăng Kí Lấy Số Ngay

Kết Bạn Zalo Đăng Kí: 0815910230

Thống Kê 7 Ngày Gần Nhất

30/07/2021|36 63 28 82|ăn 4 nháy
29/07/2021|48 84 26 36|ăn 3 nháy
28/07/2021|17 71 15 51|ăn 2 nháy
27/07/2021|25 52 35 53|ăn 3 nháy
26/07/2021|34 43 39 93| ăn 1 nháy
25/07/2021|14 41 34 43|ăn 2 nháy
24/07/2021|56 65 45 54|ăn 1 nháy

Xổ Số Miền Bắc. Win

Đăng Kí Lấy Số Ngay

Kết Bạn Zalo Đăng Kí: 0815910230

Thống Kê 7 Ngày Gần Nhất

30/07/2021 | Báo Số: đẦU 1| ĂN ĐỀ 15
29/07/2021 | Báo Số: đẦU 4 |Trượt
28/07/2021 | Báo Số: đẦU 9| ĂN ĐỀ 98
27/07/2021 | Báo Số: đẦU 6 |Trượt
26/07/2021 | Báo Số: đẦU 2 |Trượt
25/07/2021 | Báo Số: đẦU 8| ĂN ĐỀ 80
24/07/2021 | Báo Số: đẦU 9 | ĂN ĐỀ 96

Xổ Số Miền Bắc. Win

Đăng Kí Lấy Số Ngay

Kết Bạn Zalo Đăng Kí: 0815910230

Thống Kê 7 Ngày Gần Nhất

30/07/2021 |21 50 , 43 69, 50 43| Ăn 2 Cặp
29/07/2021 |48 96, 84 12, 84 15| Ăn 2 Cặp
28/07/2021 |49 48, 59 46, 48 46| Trượt
27/07/2021 |35 29, 35 93, 53 92| Ăn 2 Cặp
26/07/2021 |34 59, 34 93, 34 39|  Trượt
25/07/2021 |25 14, 25 76, 25 87| Ăn 1 Cặp
24/07/2021 |36 17, 3819, 45 96| Ăn 1 Cặp

Xổ Số Miền Bắc. Win

Đăng Kí Lấy Số Ngay

Kết Bạn Zalo Đăng Kí: 0815910230

Thống Kê 7 Ngày Gần Nhất

Đăng Kí Hồ Sơ Tại Đây

Gửi thông tin chi tiết rồi kết bạn zalo 0815910230 để hoàn thành hồ sơ

GỬI LIÊN HỆ TỚI CHÚNG TÔI

Kết Bạn Zalo ( Đăng Kí Nhận Số )

00
00
00
00